Otevřený dopis

Vážení spoluobčané,

dovoluji si reagovat na Usnesení ze dne 7. 5. 2019 obce Čížová na stížnost proti provozu letounů na letišti Písek – Krašovice. Rád bych na úvod konstatoval, že společnost Primoco UAV SE, která letiště provozuje, neobdržela k dnešnímu dni žádnou písemnou stížnost nebo žádost o setkání. Zároveň neobdržela petici a nezná její obsah.

V této situaci nemohu reagovat na konkrétní výhrady, nicméně dovolím si poskytnout oficiální stanovisko za společnost Primoco UAV SE.Nejdříve bych ale rád představil naší společnost a seznámil vás, obyvatele, s tím, co na letišti děláme a jaké máme plány do budoucna. Věřím, že to pomůže objasnit mnohé.

Kdo jsme

Primoco UAV SE je česká společnost, která byla založena v roce 2015 dvěma českými investory, bez úvěrů a dotací. Naším cílem bylo vyvinout civilní bezpilotní letoun střední velikosti schopné zcela samostatně vzlétnout, přistát a realizovat desetihodinovou misi na vzdálenost až 1.500 km. To se nám po několikaletém vývoji v pražském Radotíně podařilo a v současné době je vyrábíme a prodáváme do celého světa. V roce 2018 jsme vstoupili na burzu cenných papírů, společnost je zcela transparentně řízena, auditována a získala ocenění 100 nejlepších českých společností.

Co děláme na Letišti Písek – Krašovice

Letiště Písek – Krašovice zakoupila společnost Primoco UAV SE v únoru 2019 s cílem vybudovat tovární letiště pro vývoj, výcvik a zálet bezpilotních letounů, které jsem popsal výše.

Letiště bylo více než 10 let zcela bez provozu. Lépe řečeno, místo letiště to byla velká skládka nejen stavebního odpadu, kterou jste, jako obyvatelé obce, jistě zaznamenali také. Během tří měsíců došlo k vyčištění a obnově prostoru a vrácení podoby krásného regionálního letiště v jihočeské krajině.

Letiště využíváme a nadále budeme využívat k výše uvedeným úkolům. Vedle toho však plní další významné role, a to od založení letiště v roce 1948. Poskytuje prostor pro sportovní letouny a podporuje turistiku, poskytuje zázemí pro integrovaný záchranný systém (hasiči, policie) i volnočasové aktivity. Ostatně dvě desítky modelářů pravidelně využívají zdejší letiště pro svoji činnost. Všechny uvedené osoby či subjekty využívají letiště zcela zdarma, vnímáme to jako způsob, kterým se můžeme s obcí i nadšenci do létání o znovuobnovený areál podělit.

Petice obce Čížová

V Usnesení obce Čížová jsou uvedená následující fakta, která vyžadují komentář. Petice obsahuje “Nesouhlas s vybudováním vývojového, výrobního a výcvikového centra společnosti”. Naše společnost nepožádala ani nežádá o žádné stavební povolení či jiné povolení a podniká na vlastním majetku, v souladu s územním rozhodnutím a dle zákonů České republiky. Veškerá povolení jsou k dispozici, zájemcům je rád zpřístupním.

Další část petice směřuje na “obtěžování soustavným hlukem”. V celé vážnosti a pokoře k obyvatelům dotčených letištěm Písek – Krašovice bych rád sdělil, že hluk z bezpilotních letounů bude postupně snižován. Avšak chci zdůraznit, že současný letový provoz splňuje všechny zákony a normy s tím spojené. Zejména bezpilotní letouny mají povolení létat ve vzdušeném prostoru na základě platného povolení Úřadu pro civilní letectví, jednotlivé lety jsou realizované v součinnosti s Řízením letového provozu (a zároveň Armády České republiky), splňují hlukové limity stanové předpisy atd. Provoz bezpilotních letounů je zcela mimo obydlené zástavby, silnice a odehrává se výhradně nad letištěm Písek – Krašovice. Všechny provedené lety jsou samozřejmě zdokumentované.

V tomto kontextu mne mrzí, že i přes výše uvedené jsou aktivity společnosti vnímány některými obyvateli negativně a mají potřebu proti nim protestovat. Oboru letectví se věnuji dvacet let, láska k němu mě zavedla i k pilotování velkých letadel, jsou mi tedy známé veškeré předpisy a zákony, které je třeba v tomto krásném oboru s mnohaletou českou tradicí dodržovat.

Obyvatelé přilehlých obcí si tedy mohou být jisti, že všechny aktivity letiště probíhají v souladu s nimi a pokud by měli jakékoliv pochyby, jsem k dispozici na emailu airport@primoco.com.

Letectví v České republice má téměř stoletou tradici a po dlouhou dobu zastávalo strategickou roli v mnoha oblastech průmyslu a obchodu. Výzkum, vývoj a výroba nejnovějších technologií, komponentů a strojů vyráběných v České republice patří dodnes ke špičce v celosvětovém měřítku. A právě s odkazem na tuto tradici společně s nadšením a upřímným zapálením pokračujeme i my ve společnosti Primoco UAV SE prostřednictvím inovativních projektů v oblasti bezpilotních letounů.

Byl bych rád, kdyby se tento dopis dostal ke všem, kteří mají jakékoliv pochyby o směřování letiště.

S úctou,

Ladislav Semetkovský

generální ředitel

zakladatel

Krašovice, 1. července 2019